Prins Constantijn

Welkom op de website van de Prins Constantijnschool


Welkom op de Prins Constantijnschool


Bent u ouder van een schoolgaand kind?
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? 
Deze video geeft u een beeld van onze school!


 
    op Constantijn

Ook dit jaar nemen wij weer deel aan  'muziek in de klas'.  Muziekeducatie is belangrijk voor ieder kind. Het inspireert, ontroert en brengt de kinderen samen.                          

In groep 1 t/m 4 krijgen de kinderen les van een professionele muziekdocent en van groep 5 t/m groep 7 leren de kinderen een muziekinstrument bespelen. Zij kunnen kiezen uit een trombone, dwarsfluit of keyboard. Plezier in muziek en samenspel staan voorop. Ook de ouders worden bij de lessen en uitvoeringen betrokken. We hopen het volgend jaar uit te kunnen breiden naar de hogere groepen.
Het is een waardevolle aanvulling voor ons onderwijs.


 Drama: een waardevol onderdeel van ons woordenschatonderwijs
 


Een goed ontwikkelde woordenschat is een belangrijke factor voor succes in de schoolloopbaan van het kind en later voor het functioneren in de maatschappij. De ervaring leert dat het uitbreiden van de woordenschat niet vanzelf komt. Ouders en leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Bewust van onze rol als leerkracht geven wij de woordenschatontwikkeling een extra impuls door dramalessen in te zetten met als belangrijkste doel de woordenschat uit te breiden.  Taal wordt beter begrepen als je het ook daadwerkelijk beleeft.
Een gespecialiseerde dramadocent geeft les  in groep 1-2  en één in de groepen 3-8.  Elke week verzorgen zij in elke groep een dramales met de woordenschatlessen uit onze taalmethode als uitgangspunt. 
Wij zien dit als een meerwaarde van ons onderwijs en zijn er trots op dat wij dit de kinderen kunnen bieden.